Đăng Nhập
Đăng nhập
Đăng Ký
Type:
LyLy Nguyễn
Bác sĩ nội trú

LyLy Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

LyLy Nguyễn
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 200.000 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Leo Nguyễn
Phó giáo sư, Tiến Sĩ

Leo Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Leo Nguyễn
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 Giá khám từ 50.000 VNĐ
Tiến Sĩ
Tiến Sĩ

Tiến Sĩ Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Tiến Sĩ
  • Tai Mũi Họng
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Leo Test

Leo Test Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Leo Test
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Vân Canh, Bình Định T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 300.000 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
2112
delete from de_xuat_chinh_sua where id=5

2112 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

delete from de_xuat_chinh_sua where id=5
  • Tai Mũi Họng
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 333 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Nguyễn Văn Cường
THS.BS

Nguyễn Văn Cường Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Bác sĩ Cường
  • Tai Mũi Họng, Sản phụ khoa
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Test
TS.BS

Test Medical Registration Verified Medical Registration Verified

test
  • Tim Mạch, Nhi khoa
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 30.000 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Trần Thị Như Hoa
ThS.BS

Trần Thị Như Hoa Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Bác sĩ Hoa
  • Tim Mạch, Nội tổng hợp
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Hồ Quang Nhật
ThS.BS

Hồ Quang Nhật Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Bác sĩ Nhật
  • Sản phụ khoa
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay