Hiển thị 2 kết quả

CSYT

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ BS.LÊ TIẾN DŨNG
  • Khám lao
291, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CGYT

Lê Tiến Dũng
Bác sĩ

Lê Tiến Dũng

  • Khám lao
291, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ