Đăng Nhập
Đăng nhập
Đăng Ký
Type:

Có tất cả 13 bác sĩ / cơ sở y tế cho chuyên khoa: Tim Mạch

LyLy Nguyễn
Bác sĩ nội trú

LyLy Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

LyLy Nguyễn
 • Tim Mạch
 • (2 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 200.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
Leo Nguyễn
Phó giáo sư, Tiến Sĩ

Leo Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Leo Nguyễn
 • Tim Mạch
 • (1 lượt đánh giá)
 • 1 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 Giá khám từ 50.000 VNĐ
Leo Test

Leo Test Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Leo Test
 • Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Vân Canh, Bình Định T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 300.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
Test
TS.BS

Test Medical Registration Verified Medical Registration Verified

test
 • Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 30.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
Trần Thị Như Hoa
ThS.BS

Trần Thị Như Hoa Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Bác sĩ Hoa
 • Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa hôm nay
Cơ sở 2
Cơ Sở Y Tế

Cơ sở 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Cơ sở 2
 • Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa hôm nay
Cơ so Ye Tế 2
Cơ Sở Y Tế

Cơ so Ye Tế 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Cơ so Ye Tế 2
 • Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 100.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
CSYT Leo
Cơ Sở Y Tế

CSYT Leo Medical Registration Verified Medical Registration Verified

CSYT Leo
 • Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 1.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
Phòng khám Leo Nguyễn
Cơ Sở Y Tế

Phòng khám Leo Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám Leo Nguyễn khác
 • Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 Giá khám từ 200.000 VNĐ
Leo Test Working Day
Cơ Sở Y Tế

Leo Test Working Day Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Leo Test Working Day
 • Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T6 T7 Giá khám từ 200.000 VNĐ Mở cửa hôm nay