Đăng Nhập
Đăng nhập
Đăng Ký
Type:
Cơ sở 2
Cơ Sở Y Tế

Cơ sở 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Cơ sở 2
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Cơ so Ye Tế 2
Cơ Sở Y Tế

Cơ so Ye Tế 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Cơ so Ye Tế 2
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 100.000 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
CSYT Leo
Cơ Sở Y Tế

CSYT Leo Medical Registration Verified Medical Registration Verified

CSYT Leo
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 1.000 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Phòng khám Leo Nguyễn
Cơ Sở Y Tế

Phòng khám Leo Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám Leo Nguyễn khác
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 Giá khám từ 200.000 VNĐ
Leo Test Working Day
Cơ Sở Y Tế

Leo Test Working Day Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Leo Test Working Day
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T6 T7 Giá khám từ 200.000 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Hung Test 2
Cơ Sở Y Tế

Hung Test 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Hung Test 2
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Phòng khám Da liễu BS. Nguyễn Văn Cường
Cơ Sở Y Tế

Phòng khám Da liễu BS. Nguyễn Văn Cường Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám bác sĩ Cường Da liễu
  • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay
Phòng khám Da liễu THS.BS. Nguyễn Văn Cường
Cơ Sở Y Tế

Phòng khám Da liễu THS.BS. Nguyễn Văn Cường Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám bác sĩ Cường Da liễu
  • Nhi khoa, Nam khoa
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 Giá khám từ 0 VNĐ
Phòng Khám Nội Khoa - Tim Mạch ThS.BS. Trần Thị Như Hoa
Phòng khám ngoài giờ

Phòng Khám Nội Khoa - Tim Mạch ThS.BS. Trần Thị Như Hoa Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám Sala
  • Tim Mạch, Nội tổng hợp
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh T2 T4 T6 Giá khám từ 0 VNĐ
Phòng khám Papa Mama
Phòng khám ngoài giờ

Phòng khám Papa Mama Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám Sản phụ khoa BS Hồ Quang Nhật
  • Sản phụ khoa
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa ngày hôm nay