PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT - BS CKI. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN

CSYT

Phòng khám Chuyên khoa

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT - BS CKI. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN

  1. Nội tổng hợp
  2. T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  3. 86/5, Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT tại Phường 01 nằm ở Quận 5 của BS CKI. Nguyễn Thị Ánh Vân là nơi Khám tổng quát uy tín ở Hồ Chí Minh. Đây là phòng khám Nội tổng hợp uy tín và được nhiều bệnh nhân ở Quận 5 biết đến với sự tận tụy và chất lượng thăm khám bệnh nhân của BS. Nguyễn Thị Ánh Vân.

Thông báo

Thời gian làm việc:

T2 - CN: 17h00 - 20h00

Liên hệ

0903342397

Bản đồ

Hình ảnh

Đặt câu hỏi ngay
Admin - 26/03/2020