PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT - BS. NGUYỄN HOÀNG DŨNG

CSYT

Phòng khám Chuyên khoa

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT - BS. NGUYỄN HOÀNG DŨNG

  1. Nội tổng hợp
  2. T2 T3 T4 T5 T6 T7
  3. 214, Đường Tân Khai, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ BS. NGUYỄN HOÀNG DŨNG CHUYÊN KHOA: NỘI TỔNG QUÁT NGƯỜI LỚN TRẺ EM tại Phường 04 nằm ở Quận 11 của BS. Nguyễn Hoàng Dũng là nơi Khám tổng quát uy tín ở Hồ Chí Minh. Đây là phòng khám Nội tổng hợp uy tín và được nhiều bệnh nhân ở Quận 11 biết đến với sự tận tụy và chất lượng thăm khám bệnh nhân của BS. Nguyễn Hoàng Dũng.

Thông báo

Thời gian làm việc:

T2 - T6: 16h30 - 17h30

T7: 8h00 - 11h00

Liên hệ

0907562601

Bản đồ

Hình ảnh

Đặt câu hỏi ngay
Admin - 26/03/2020