PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT, HÔ HẤP - BS. TRẦN MINH TRÍ

CSYT

Phòng khám Chuyên khoa

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT, HÔ HẤP - BS. TRẦN MINH TRÍ

(Phòng khám ngoài giờ - BS. Trần Minh Trí)
  1. Nội tổng hợp
  2. T2 T3 T4 T5 T6
  3. 411/6, Đường Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT, HÔ HẤP tại Phường 11 nằm ở Quận 11 của BS. Trần Minh Trí là nơi Khám tổng quát và Hô hấp uy tín ở Hồ Chí Minh. Đây là phòng khám Nội tổng hợp uy tín và được nhiều bệnh nhân ở Quận 11 biết đến với sự tận tụy và chất lượng thăm khám bệnh nhân của BS. Trần Minh Trí.

Thông báo

Thời gian làm việc:

T2 - T6: 17h00 - 20h00

T7, CN và ngày lễ: Nghỉ

Liên hệ

0989880605

Bản đồ

Hình ảnh

Đặt câu hỏi ngay
Admin - 26/03/2020