Đăng Nhập
Đăng nhập
Đăng Ký
Type:

Có tất cả 10 bác sĩ / cơ sở y tế cho loại hình: co-so-y-te

Tiến Sĩ
Tiến Sĩ

Tiến Sĩ Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Tiến Sĩ
 • Tai Mũi Họng
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa hôm nay
2112
delete from de_xuat_chinh_sua where id=5

2112 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

delete from de_xuat_chinh_sua where id=5
 • Tai Mũi Họng
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 333 VNĐ Mở cửa hôm nay
Cơ sở 2
Cơ Sở Y Tế

Cơ sở 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Cơ sở 2
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa hôm nay
Cơ so Ye Tế 2
Cơ Sở Y Tế

Cơ so Ye Tế 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Cơ so Ye Tế 2
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 100.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
CSYT Leo
Cơ Sở Y Tế

CSYT Leo Medical Registration Verified Medical Registration Verified

CSYT Leo
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 1.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
Phòng khám Leo Nguyễn
Cơ Sở Y Tế

Phòng khám Leo Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám Leo Nguyễn khác
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 Giá khám từ 200.000 VNĐ
Leo Test Working Day
Cơ Sở Y Tế

Leo Test Working Day Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Leo Test Working Day
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T6 T7 Giá khám từ 200.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
Hung Test 2
Cơ Sở Y Tế

Hung Test 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Hung Test 2
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa hôm nay
Phòng khám Da liễu BS. Nguyễn Văn Cường
Cơ Sở Y Tế

Phòng khám Da liễu BS. Nguyễn Văn Cường Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám bác sĩ Cường Da liễu
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa hôm nay
Phòng khám Da liễu THS.BS. Nguyễn Văn Cường
Cơ Sở Y Tế

Phòng khám Da liễu THS.BS. Nguyễn Văn Cường Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám bác sĩ Cường Da liễu
 • Nhi khoa, Nam khoa
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 Giá khám từ 0 VNĐ