Đăng Nhập
Đăng nhập
Đăng Ký
Type:

Có tất cả 14 bác sĩ / cơ sở y tế cho thành phố: Hồ Chí Minh

LyLy Nguyễn
Bác sĩ nội trú

LyLy Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

LyLy Nguyễn
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (2 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 200.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
Leo Nguyễn
Phó giáo sư, Tiến Sĩ

Leo Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Leo Nguyễn
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (1 lượt đánh giá)
 • 1 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 Giá khám từ 50.000 VNĐ
Tiến Sĩ
Tiến Sĩ

Tiến Sĩ Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Tiến Sĩ
 • Tai Mũi Họng
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa hôm nay
2112
delete from de_xuat_chinh_sua where id=5

2112 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

delete from de_xuat_chinh_sua where id=5
 • Tai Mũi Họng
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 333 VNĐ Mở cửa hôm nay
Nguyễn Văn Cường
THS.BS

Nguyễn Văn Cường Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Bác sĩ Cường
 • Tai Mũi Họng, Sản phụ khoa
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa hôm nay
Test
TS.BS

Test Medical Registration Verified Medical Registration Verified

test
 • Tim Mạch, Nhi khoa
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 3, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 30.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
Cơ sở 2
Cơ Sở Y Tế

Cơ sở 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Cơ sở 2
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0 VNĐ Mở cửa hôm nay
Cơ so Ye Tế 2
Cơ Sở Y Tế

Cơ so Ye Tế 2 Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Cơ so Ye Tế 2
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 100.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
CSYT Leo
Cơ Sở Y Tế

CSYT Leo Medical Registration Verified Medical Registration Verified

CSYT Leo
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 1.000 VNĐ Mở cửa hôm nay
Phòng khám Leo Nguyễn
Cơ Sở Y Tế

Phòng khám Leo Nguyễn Medical Registration Verified Medical Registration Verified

Phòng khám Leo Nguyễn khác
 • Tai Mũi Họng, Tim Mạch
 • (0 lượt đánh giá)
 • 0 phản hồi/review
Quận 1, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 Giá khám từ 200.000 VNĐ