Hiển thị 1020 kết quả

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT
 • Khám răng
130, Phố Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS. HỒ QUANG QUÝ
 • Khám răng, Nhổ răng - tiểu phẩu, Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác
161, Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS NGUYỄN THỊ ÁNH HOA
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS NGUYỄN THỊ ÁNH HOA

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT
 • Khám răng
24, Đường Lê Khôi, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS THÀNH NGỌC DUY NHÂN
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS THÀNH NGỌC DUY NHÂN

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT
 • Khám răng
175, Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT AN PHÚ - BS TRẦN NGỌC QUANG
Phòng khám Chuyên khoa

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT AN PHÚ - BS TRẦN NGỌC QUANG

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT AN PHÚ
 • Khám răng, Làm răng thẩm mỹ, Nhổ răng - tiểu phẩu
285, Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT

 • Khám mắt
11, Đường Lê Lộ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
181, Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS. ĐÀO THỊ LỆ UYỂN
 • Khám tổng quát, Khám, Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác
221, Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI THẦN KINH - BS NGÔ THỊ KIM TRINH
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI THẦN KINH - BS NGÔ THỊ KIM TRINH

PHÒNG KHÁM NỘI THẦN KINH
 • Khám tâm thần
52, Đường Huỳnh Văn Một, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI - BS TRƯƠNG NGUYỄN UY LINH
Phòng khám Chuyên khoa

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI - BS TRƯƠNG NGUYỄN UY LINH

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI
 • Khám bệnh trẻ em
93, Phố Thạch Lam, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS. HỒ THỊ PHƯỢNG
 • Siêu âm thai, Khám sản phụ khoa, Khám và điều trị các bệnh lý viêm nhiễm
14, Đường Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI - BS CHU TUẤN KHIÊM
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI - BS CHU TUẤN KHIÊM

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI
 • Siêu âm thai
24B, Đường Quách Vũ, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM Y KHOA LOAN PHƯƠNG - BS NGÔ TRẦN LINH NGA
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM Y KHOA LOAN PHƯƠNG - BS NGÔ TRẦN LINH NGA

PHÒNG KHÁM Y KHOA LOAN PHƯƠNG
 • Siêu âm thai
101, Đường Nguyễn Kiệm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA
 • Siêu âm thai
74/57, Đường Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA SIÊU ÂM - BS PHAN THỊ HỒNG OANH
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA SIÊU ÂM - BS PHAN THỊ HỒNG OANH

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA SIÊU ÂM
 • Siêu âm thai
142, Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay