Hiển thị 14 kết quả

CGYT

Võ Thị Thiên Hương
Thạc sĩ Bác sĩ

Võ Thị Thiên Hương

Bác sĩ Hương
 • Khám tổng quát
31A, Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thị Thu Vân
Bác sĩ

Nguyễn Thị Thu Vân

Bác sĩ Vân
 • Khám tổng quát
107, Đường Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Đặng Phan Quang
Bác sĩ CKI

Đặng Phan Quang

Bác sĩ Quang
 • Khám tổng quát, Chẩn đoán hình ảnh
728, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Liên Nhựt
Bác sĩ CKII

Nguyễn Liên Nhựt

Bác sĩ Nhựt
 • Khám tổng quát
835/30, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trần Ngọc Hữu Đức
Bác sĩ

Trần Ngọc Hữu Đức

Bác sĩ Đức
 • Khám tổng quát
29, Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Lê Minh Đạo
Bác sĩ

Lê Minh Đạo

Bác sĩ Đạo
 • Khám tổng quát
31C, Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thị Ánh Vân
Bác sĩ CKI

Nguyễn Thị Ánh Vân

Bác sĩ Vân
 • Khám tổng quát
86/5, Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Thái Thời Giai
Bác sĩ

Thái Thời Giai

Bác sĩ Thời Giai
 • Khám
835/11, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thanh Xuân
 • Khám tổng quát, Khám bệnh về gan
243, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Bùi Kim Dung
Bác sĩ CKII

Bùi Kim Dung

Bác sĩ Dung
 • Khám tổng quát, Khám và điều trị bệnh nội khoa
26 Chung Cư Hùng Vương, Đường Tản Đà, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thái Phương
Thạc sĩ Bác sĩ

Nguyễn Thái Phương

Bác sĩ Phương
 • Khám tổng quát
322/47, Đường An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Hồ Huy Tuấn
Bác sĩ

Hồ Huy Tuấn

Bác sĩ Tuấn
 • Khám tổng quát
113, Đường Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Phú Tĩnh
Bác sĩ

Nguyễn Phú Tĩnh

Bác sĩ Phú Tĩnh
 • Khám tổng quát
327/38, Đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Lê Anh Bá
Bác sĩ

Lê Anh Bá

Bác sĩ Anh Bá
 • Khám và điều trị bệnh nội khoa
138/29, Đường Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ