Trần Thị Hữu Huệ

CGYT

Bác sĩ Trần Thị Hữu Huệ

  1. Nội tổng hợp
  2. PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BS.TRẦN THỊ HỮU HUỆ
    168/8, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Đặt câu hỏi ngay
Admin - 30/03/2020