Hiển thị 15 kết quả

CGYT

Nguyễn Hoàng Dũng
Bác sĩ

Nguyễn Hoàng Dũng

Bác sĩ Dũng
 • Khám tổng quát, Siêu âm, Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác
214, Đường Tân Khai, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thế Hùng
Thạc sĩ Bác sĩ

Nguyễn Thế Hùng

Bác sĩ Hùng
 • Khám tổng quát
317, Đường Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Hải Sơn
Bác sĩ

Nguyễn Hải Sơn

Bác sĩ Sơn
 • Khám tổng quát
89, Đường Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Minh Châu
Bác sĩ

Nguyễn Minh Châu

Bác sĩ Châu
 • Khám tổng quát
211, Đường Xóm Đất, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Vũ Quốc Bảo
Thạc sĩ Bác sĩ

Vũ Quốc Bảo

Bác sĩ Bảo
 • Khám tổng quát
708/46B, Đường Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Khánh Dư
Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ

Nguyễn Khánh Dư

Bác sĩ Khánh Dư
 • Khám tổng quát
15, Đường Lê Đại Hành, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trần Minh Trí
Bác sĩ

Trần Minh Trí

Bác sĩ Trí
 • Khám tổng quát, Khám hô hấp
411/6, Đường Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Phan Minh Trung
Bác sĩ CKI

Phan Minh Trung

Bác sĩ Trung
 • Khám tổng quát
8/67, Đường Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thị Đoàn Hương
Bác sĩ

Nguyễn Thị Đoàn Hương

Bác sĩ Hương
 • Khám
702, Đường Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Huỳnh Phan Phúc Linh
Bác sĩ Chuyên khoa 2

Huỳnh Phan Phúc Linh

 • Khám tổng quát, Tư vấn, Điều trị
175, Đường Trần Quý, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Phan Thị Hồng Hà
Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2

Phan Thị Hồng Hà

 • Khám tổng quát, Tư vấn, Điều trị
134A, Đường Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Phùng Anh Đức
 • Khám tổng quát
144A, Đường 3A Cư Xá Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trần Thị Hữu Huệ
 • Khám tổng quát
168/8, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trần Anh Dũng
Bác sĩ

Trần Anh Dũng

 • Khám tổng quát
128/1, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Lê Văn Nghĩa
Bác sĩ

Lê Văn Nghĩa

 • Khám tổng quát
237, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ