Hiển thị 316 kết quả

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA_NỘI TỔNG HỢP
 • Khám tổng quát
646, Đường Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
869, Đường Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ - BS CKII NỘI. NGUYỄN HOÀNG LINH, BS CKI NHI. LÊ THỊ ÚT
198, Đường Cao Xuân Dục, Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
2, Đường Tuy Lý Vương, Phường 13, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI KHOA-TIỂU ĐƯỜNG
 • Khám tổng quát
709, Đường Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BỆNH BÁC SĨ HƯNG
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM BỆNH BÁC SĨ HƯNG

 • Khám tổng quát
112, Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM TAM BÌNH
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM TAM BÌNH

 • Khám tổng quát
216, Đường Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BÁC SĨ LỘC
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM BÁC SĨ LỘC

 • Khám tổng quát
25B Đường Số 8, Đường 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
154/55, Đường Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
458, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
B163A, Đường Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ THẠC SĨ - BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II NGUYỄN MINH CHÂU
215, Đường Xóm Đất, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM HÀ CÔNG QUỲNH
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM HÀ CÔNG QUỲNH

 • Khám tổng quát
398, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT
 • Khám tổng quát
556, Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - BS CKI. NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT
3/1, Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay