Hiển thị 316 kết quả

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
118, Đường Liên Tỉnh 5, Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ

 • Khám tổng quát
121, Đường Bùi Minh Trực, Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BỆNH CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP
 • Khám tổng quát
44016, Đường Bùi Minh Trực, Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
19, Đường Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
20 Lương Văn Cang, Đường 1, Phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
1, Đường Lương Văn Can, Phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 • Khám tổng quát
8B, Đường Bến Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS CKI. LIÊNG THỊ NGỌC
 • Khám tổng quát
238, Đường Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS. NGUYỄN MẠNH DŨNG
Phòng khám Chuyên khoa

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS. NGUYỄN MẠNH DŨNG

Phòng khám nội tổng hợp 80
 • Khám tổng quát
80, Đường An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS CKII. TRẦN VŨ MINH THƯ
 • Khám tổng quát, Siêu âm
901A, Phố Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS. NGUYỄN THỊ THU VÂN
 • Khám tổng quát
107, Đường Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS CKI. ĐẶNG PHAN QUANG
Phòng khám Chuyên khoa

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS CKI. ĐẶNG PHAN QUANG

Phòng chẩn đoán Y khoa 728
 • Khám tổng quát, Chẩn đoán hình ảnh
728, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS CKII. NGUYỄN LIÊN NHỰT
 • Khám tổng quát
835/30, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS. TRẦN NGỌC HỮU ĐỨC
 • Khám tổng quát
29, Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - BS. LÊ MINH ĐẠO
 • Khám tổng quát
31C, Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ