PHÒNG KHÁM VẬT LÝ TRỊ LIỆU BÁC SĨ MAI VĂN THU

CSYT

Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM VẬT LÝ TRỊ LIỆU BÁC SĨ MAI VĂN THU

  1. Cơ xương khớp
  2. T2 T3 T4 T5 T6 T7
  3. 177, Đường Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh
PHÒNG KHÁM VẬT LÝ TRỊ LIỆU BÁC SĨ MAI VĂN THU tại Phường 02 nằm ở Quận 5 của BS. Mai Văn Thu là nơi Khám cơ xương khớp uy tín ở Hồ Chí Minh.Đây là phòng khám Cơ xương khớp uy tín và được nhiều bệnh nhân ở Quận 5 biết đến với sự tận tụy và chất lượng thăm khám bệnh nhân của BS. Mai Văn Thu.

Thông báo

Thời gian làm việc: 

T2-T7 : 7h30-19h30

Liên hệ

02838366257

Bản đồ

Đặt câu hỏi ngay
Admin - 26/03/2020