Hiển thị 282 kết quả

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT - BS. LÊ NGỌC THẠCH
 • Khám tổng quát
76Bis, Đường Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA GIA HUY
Phòng khám Chuyên khoa

NHA KHOA GIA HUY

 • Làm răng thẩm mỹ, Tư vấn
261, Đường Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA HOÀNG CHÂU
Phòng khám Chuyên khoa

NHA KHOA HOÀNG CHÂU

 • Làm răng thẩm mỹ, Nhổ răng - tiểu phẩu, Niềng răng - chỉnh nha
97, Đường Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA HỒNG PHƯỚC
Phòng khám Chuyên khoa

NHA KHOA HỒNG PHƯỚC

 • Làm răng thẩm mỹ, Niềng răng - chỉnh nha, Nhổ răng - tiểu phẩu
87, Đường Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA SUNNY
Phòng khám Chuyên khoa

NHA KHOA SUNNY

 • Làm răng thẩm mỹ, Tiểu phẫu, Niềng răng - chỉnh nha
333, Đường Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA 541 HẬU GIANG
 • Xét nghiệm
541, Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI KHẢI LỘC
 • Khám tổng quát, Nội soi
344, Đường An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS. NGUYỄN HOÀNG DŨNG
 • Khám răng, Làm răng thẩm mỹ, Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác
388, Đường An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA PHÚ LÂM
Phòng khám Chuyên khoa

NHA KHOA PHÚ LÂM

 • Làm răng thẩm mỹ, Tư vấn, Niềng răng - chỉnh nha
1089, Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT THU THẢO
Phòng khám Chuyên khoa

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT THU THẢO

 • Khám mắt, Tư vấn
1095, Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA PHƯƠNG HẠNH
Phòng khám Chuyên khoa

NHA KHOA PHƯƠNG HẠNH

 • Nha khoa tổng quát, Nha khoa phòng ngừa, Nha khoa phục hồi
128, Đường Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA DENTAL CLINIC BẠCH KIM
Phòng khám Chuyên khoa

NHA KHOA DENTAL CLINIC BẠCH KIM

 • Làm răng thẩm mỹ, Nha khoa tổng quát
92, Đường Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA AN BÌNH
Phòng khám Chuyên khoa

NHA KHOA AN BÌNH

 • Làm răng thẩm mỹ, Nha khoa tổng quát
52A, Đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT - ThS BS. HÀ QUANG MINH
 • Khám tổng quát, Nội soi, Khám
35, Đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA HỒNG MINH
Phòng khám Chuyên khoa

NHA KHOA HỒNG MINH

 • Làm răng thẩm mỹ, Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác
39C, Đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay