Hiển thị 723 kết quả

CSYT

PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT
 • Khám răng
208, Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT

 • Khám răng
3/351, Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Giá khám từ 0VNĐ

CSYT

PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE TÂM THẦN-HÀ NỘI
 • Khám tâm thần
20/126, Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BS.HÀ
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM BS.HÀ

 • Khám bệnh trẻ em
179/30/2, Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA QUANG TUẤN
Phòng Khám Ngoài Giờ

NHA KHOA QUANG TUẤN

 • Khám răng
41, Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG BS THOA
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG BS THOA

 • Khám tai mũi họng
3/146, Đường Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

DA LIỄU GREEN FOREST
Phòng Khám Ngoài Giờ

DA LIỄU GREEN FOREST

 • Điều trị viêm da
233, Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA NHẬT NAM
Phòng Khám Ngoài Giờ

NHA KHOA NHẬT NAM

 • Khám răng
690, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NHA KHOA SP SONG PHÁT
198, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BÁC SĨ HẢO
 • Khám răng
204, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BÁC SĨ KỲ
 • Khám răng
685/101, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BÁC SĨ HOAN
 • Điều trị viêm da
601, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT BÁC SĨ HUỲNH TẤN CẢNH
405A, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG BÁC SĨ VÕ QUANG PHÚC
 • Khám tai mũi họng
0160/1/26, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG BÁC SĨ TRANG
 • Khám tai mũi họng
93/34, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay