Hiển thị 723 kết quả

CSYT

PHÒNG KHÁM BỆNH BÁC SỸ: TRƯƠNG VĂN MINH CHUYÊN KHOA TIM MẠCH
240A, Đường 3A Cư Xá Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BS PHÙNG ANH ĐỨC CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT
 • Khám tổng quát
144A, Đường 3A Cư Xá Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BS.TRẦN THỊ HỮU HUỆ
 • Khám tổng quát
168/8, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT
 • Khám tổng quát
460, Đường Minh Phụng, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BÁC SĨ NGHĨA KHÁM BỆNH TỔNG QUÁT
 • Khám tổng quát
237, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ BS.LÊ TIẾN DŨNG
 • Khám lao
291, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ẢNH DƯƠNG
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ẢNH DƯƠNG

 • Khám tổng quát
34, Phố Thợ Nhuộm, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA MỸ
Phòng Khám Ngoài Giờ

NHA KHOA MỸ

 • Làm răng thẩm mỹ
11, Phố Cửa Nam, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG

 • Khám tai mũi họng
67, Phố Nam Ngư, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 24 THỢ NHUỘM
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 24 THỢ NHUỘM

 • Khám tổng quát
24, Phố Thợ Nhuộm, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU

 • Tầm soát ung thư
57, Phố Thợ Nhuộm, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG SIÊU ÂM TÂN VIỆT
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG SIÊU ÂM TÂN VIỆT

 • Siêu âm 4D
60, Phố Quán Sứ, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TÂN VIỆT
 • Khám tổng quát
60, Phố Quán Sứ, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

HAPPY DENTAL
Phòng Khám Ngoài Giờ

HAPPY DENTAL

 • Khám răng
48, Phố Quán Sứ, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐỨC MINH
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐỨC MINH

 • Siêu âm 4D
32, Phố Phùng Hưng, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay