Hiển thị 2008 kết quả

CGYT

Nguyễn Thị Phượng
805 Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 8, HCM, Phố Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Văn Thắng
51 Đường Bông Sao, Phường 05, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Phạm Quang Tuyến
126/14A Phan Văn Trị, P12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Đường Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Tăng Lê Châu Ngọc
Ths. Bác sĩ Nội trú

Tăng Lê Châu Ngọc

186 Bông Sao, phường 05, quận 08, TP. Hồ Chí Minh, Đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Đặng Quang Thuyết
BSCKII

Đặng Quang Thuyết

Bác sĩ Quang Thuyết
16 Đường 3, Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí MInh, Đường 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Xuân Quốc
Bác sĩ CKII

Nguyễn Xuân Quốc

Bác sĩ Xuân Quốc
  • Khám, Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi., Siêu âm
84, Đường Số 2, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trương Tạ xuân Thúy
ThS.BS

Trương Tạ xuân Thúy

Bác sĩ Xuân Thúy
491/41 Nguyễn Đình Chiểu, phường 02, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Phan Anh Tuấn
ThS.BS

Phan Anh Tuấn

Bác sĩ Anh Tuấn
18 Đặng Chất, phường 03, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Đường Đặng Chất, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Việt Trường
BSCKI

Nguyễn Việt Trường

Bác sĩ Việt Trường
35 Đường 817 Tạ Quang Bửu, phường 05, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Phố Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Phạm Xuân Hậu
BSCKII

Phạm Xuân Hậu

Bác sĩ Xuân Hậu
336A Phan Văn Trị, P11, quận BÌnh Thạnh, TPHCM, Đường Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Phạm Thị Hồng Loan
BSCKI

Phạm Thị Hồng Loan

Bác sĩ Hồng Loan
261/15 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Đường Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Tạ Thị Minh Đa
BSCKI

Tạ Thị Minh Đa

Bác sĩ Minh Đa
128/4 Đinh Tiên Hoàng, P1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trần Văn Lượng
BSCKI

Trần Văn Lượng

Bác sĩ Văn Lượng
Số 72 Phạm Văn Hai, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Đường Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trần Xuân Ngọc
BSCKI

Trần Xuân Ngọc

Bác sĩ Xuân Ngọc
12 Hưng Gia 4, P. Tân Phong, quận 7 , Tp. Hồ Chí Minh, Đường Hưng Gia 5, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Võ Minh Tuấn
PGS.TS. BS

Võ Minh Tuấn

Bác sĩ Minh Tuấn
Số 181 Cao Thắng, P. 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ