Hiển thị 1020 kết quả

CSYT

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - BS. NGUYỄN CÔNG CHÁNH
 • Khám răng
492/1, Đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS. TRẦN THỊ ĐÔNG
185, Đường Thái Phiên, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA NGUYÊN KHÔI
Phòng Khám Ngoài Giờ

NHA KHOA NGUYÊN KHÔI

 • Khám răng
311, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI KHOA BÁC SĨ NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
 • Chụp X-quang
71-73, Phố Lý Thường Kiệt, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ BS PHAN VŨ BẢO CHUYÊN KHOA NHI
 • Khám bệnh trẻ em
163, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BS NGUYỄN MINH CHÂU CHUYÊN TRỊ NỘI THẦN KINH
 • Khám thần kinh
297/24, Phố Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BỆNH BÁC SỸ: TRƯƠNG VĂN MINH CHUYÊN KHOA TIM MẠCH
240A, Đường 3A Cư Xá Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BS PHÙNG ANH ĐỨC CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT
 • Khám tổng quát
144A, Đường 3A Cư Xá Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BS.TRẦN THỊ HỮU HUỆ
 • Khám tổng quát
168/8, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT
 • Khám tổng quát
460, Đường Minh Phụng, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM BÁC SĨ NGHĨA KHÁM BỆNH TỔNG QUÁT
 • Khám tổng quát
237, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ BS.LÊ TIẾN DŨNG
 • Khám lao
291, Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh T2 T3 T4 T5 T6 T7 Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ẢNH DƯƠNG
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ẢNH DƯƠNG

 • Khám tổng quát
34, Phố Thợ Nhuộm, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

NHA KHOA MỸ
Phòng Khám Ngoài Giờ

NHA KHOA MỸ

 • Làm răng thẩm mỹ
11, Phố Cửa Nam, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay

CSYT

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG
Phòng Khám Ngoài Giờ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG

 • Khám tai mũi họng
67, Phố Nam Ngư, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Giá khám từ 0VNĐ Mở cửa hôm nay