Hiển thị 302 kết quả

CGYT

Lê Hồng Quang
Bác sĩ

Lê Hồng Quang

Bác sĩ Quang
 • Nha khoa tổng quát, Làm răng thẩm mỹ, Niềng răng - chỉnh nha
309A, Đường Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Bác sĩ

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Bác sĩ Mỹ Nhân
 • Nha khoa tổng quát, Nhổ răng - tiểu phẩu, Làm răng thẩm mỹ
139, Đường Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trần Thị Kim Xuyến
Thạc sĩ Bác sĩ

Trần Thị Kim Xuyến

Bác sĩ Xuyến
 • Siêu âm thai, Khám sản phụ khoa, Tư vấn
159, Đường Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Đặng Huệ Hồng
Bác sĩ

Đặng Huệ Hồng

Bác sĩ Hồng
 • Khám răng, Nhổ răng - tiểu phẩu, Làm răng thẩm mỹ
791, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thị Thu Vân
Bác sĩ

Nguyễn Thị Thu Vân

Bác sĩ Vân
 • Khám tổng quát
107, Đường Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Đặng Phan Quang
Bác sĩ CKI

Đặng Phan Quang

Bác sĩ Quang
 • Khám tổng quát, Chẩn đoán hình ảnh
728, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Liên Nhựt
Bác sĩ CKII

Nguyễn Liên Nhựt

Bác sĩ Nhựt
 • Khám tổng quát
835/30, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trần Ngọc Hữu Đức
Bác sĩ

Trần Ngọc Hữu Đức

Bác sĩ Đức
 • Khám tổng quát
29, Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Lê Minh Đạo
Bác sĩ

Lê Minh Đạo

Bác sĩ Đạo
 • Khám tổng quát
31C, Đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Hà Văn Thiệu
Tiến sĩ Bác sĩ

Hà Văn Thiệu

Bác sĩ Thiệu
 • Khám bệnh trẻ em, Đánh giá và phát hiện những bất thường trong phát triển thể chất, vận động và tâm lý của trẻ., Tư vấn
579, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Nữ Hằng
Bác sĩ

Nguyễn Nữ Hằng

Bác sĩ Hằng
 • Khám tổng quát
22, Đường Trần Thị Điệu, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Bình Thái
Bác sĩ

Bình Thái

 • Khám bệnh tổng quát
51, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thành Công
Bác sĩ

Nguyễn Thành Công

Bác sĩ Công
 • Khám tâm thần, Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác
10, Đường Số 8, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Hồ Văn Anh Dũng
Bác sĩ

Hồ Văn Anh Dũng

Bác sĩ Dũng
 • Khám bệnh trẻ em, Tư vấn, Đánh giá và phát hiện những bất thường trong phát triển thể chất, vận động và tâm lý của trẻ.
78, Đường Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Ánh Tuyết
Bác sĩ CKII

Nguyễn Ánh Tuyết

Bác sĩ Tuyết
 • Khám bệnh trẻ em, Đánh giá và phát hiện những bất thường trong phát triển thể chất, vận động và tâm lý của trẻ.
149, Đường Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ