Hiển thị 8 kết quả

CGYT

Lê  Thị Quỳnh Hà
BS

Lê Thị Quỳnh Hà

Bác sĩ Quỳnh Hà
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
530, Đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thị Thu Ba
BS

Nguyễn Thị Thu Ba

Bác sĩ Thu Ba
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
77C-79, Đường Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thị Kim Hoàng
BS

Nguyễn Thị Kim Hoàng

Bác sĩ Kim Hoàng
  • Khám, Siêu âm, Tư vấn
389, Đường Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thị Ngọc Sương
BS

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Bác sĩ Ngọc Sương
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
6 Cư xá Lữ Gia, Đường Số 16, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Phan Ngọc Mai
BS

Phan Ngọc Mai

Bác sĩ Ngọc Mai
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
12/5 Cư xá Lữ Gia, Đường Số 16, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Bùi Ngọc Phượng
Bác sĩ CKII

Bùi Ngọc Phượng

  • Siêu âm thai, Khám sản phụ khoa, Sản khoa
131, Đường Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Châu Khiêm
Bác sĩ

Nguyễn Châu Khiêm

Bác sĩ Khiêm
  • Siêu âm thai, Khám sản phụ khoa
1275B đường Ba Tháng Hai, Đường 1, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Lê Thị Quỳnh Hà
  • Siêu âm thai, Khám sản phụ khoa, Sản khoa
530, Đường Minh Phụng, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ