Hiển thị 10 kết quả

CGYT

Vương Đình Bảo Anh
BS

Vương Đình Bảo Anh

Bác sĩ Bảo Anh
  • Khám, Siêu âm, Tư vấn
281/27/5, Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Hồng Hoa
BS

Nguyễn Hồng Hoa

Bác sĩ Hoa
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
106, Đường Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Duy Hoàng Minh Tâm
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
184/14, Đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Ban Mai
BS

Nguyễn Ban Mai

Bác sĩ Mai
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
71/2/29, Đường Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Lê Ngọc Diệp
BS

Lê Ngọc Diệp

Bác sĩ Diệp
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
409/30, Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Tô Thị Minh Nguyệt
BS.CKII

Tô Thị Minh Nguyệt

Bác sĩ Minh Nguyệt
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
25, Đường Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Lê Thị Phương Trang
BS.CKI

Lê Thị Phương Trang

Bác sĩ Phương Trang
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
416/20, Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Nguyễn Thị Tuyết Loan
BS.CKI

Nguyễn Thị Tuyết Loan

BS Tuyết Loan
  • Khám, Tư vấn, Siêu âm
166, Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Dương Ngọc Phú
  • Siêu âm thai, Khám sản phụ khoa, Sản khoa
118/85, Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ

CGYT

Trần Ngọc An
Bác sĩ

Trần Ngọc An

  • Siêu âm thai, Khám sản phụ khoa
157, Đường Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Giá khám từ 0VNĐ